הודעה על העברת פעילות האקספרס

לקוח/ה יקר/ה,
בינואר 2019 הודענו כי חברת פדקס אקספרס ישראל אינטרנשיונאל בע"מ (מס' ח.פ. 515929552) (להלן – "פדקס") חתמה על הסכם מותנה לרכישת עסקי האקספרס הבינלאומיים מ-אף.סי. (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ (מס' ח.פ 513046623) (להלן – "פליינג קרגו"). אנו שמחים לעדכן אתכם כי העסקה צפויה להיסגר ביום ה- 1 במאי 2019 (להלן – "המועד הקובע").
כתוצאה מהרכישה, כל ההסכמים וההסדרים הקיימים בינינו יעברו לפדקס במועד הקובע. מהמועד הקובע ואילך, פדקס תמשיך את היחסים העסקיים עמכם ולא יחולו שינויים בשירותים שבהם אתם משתמשים. לא יחול שינוי בכתובת החברה, אנשי הקשר ופרטי הקשר שלהם (דואר אלקטרוני, מספר טלפון). אנא עדכנו רק את שם החברה במאגרי המידע שלכם ובכל המערכות הרלוונטיות במועד הקובע.
נפנה בנפרד ובצורה מפורטת אל אנשי הקשר הרלבנטיים בחברתכם בעניין כל הנושאים להלן:
1. תחום היבוא
א. ייפוי כח לשחרור משלוחים לטובת פדקס: יש למלא ייפוי כח עבור פדקס ברשות המכס.
ב. מס"ב מכס: אם יש לכם חשבון ישיר מול המכס לצורך תשלומי מסים ומכסים ביבוא ופליינג קרגו מורשית לפעול בחשבון זה מטעמכם, הרשאה זו תועבר לטובת פדקס, לקבלת הסכמתכם בכתב לביצוע פעולת ההעתקה.
ג. ייפוי כח למכון התקנים: יש למלא ייפוי כח ע"ש פדקס בהתאם לנוהל 401.
ד. ייפוי כח במשרד הכלכלה: יש למלא ייפוי כח מקוון ע"ש פדקס במשרד הכלכלה.

2. תחום הכספים
א. מידע על החברה: אנא עדכנו את המידע של חברת פדקס במאגר המידע שלכם והגדירו במערכת הנהלת חשבונות בחברתכם את פדקס כספק. על משלוחים שיבוצעו החל מהמועד הקובע תקבלו חשבוניות בגין שירותי משלוח, עמילות מכס, אגרות ומיסים ישירות מפדקס. תשלומים בגין חשבוניות אלה יועברו לפדקס בהתאם לפרטים שיימסרו למחלקת הכספים בחברתכם.
ב. הוראות קבע לחיוב חשבון בנק או כרטיס אשראי: אם ברשותכם הוראות קבע לחיוב חשבונכם לטובת פליינג קרגו, באמצעות חשבון הבנק או באמצעות כרטיס אשראי, הם יוסבו לטובת פדקס, אלא אם כן נקבל הוראה אחרת מכם.

לתשומת לבכם: בכוונת פליינג קרגו להעביר לפדקס את המידע והפרטים אודותכם לרבות פרטי ההתקשרות המסחרית עמכם אשר מצויים ברשותה. באפשרותכם לסרב להעברת המידע והפרטים כאמור על ידי משלוח הודעה  ל-Welcome2FedEx@fdx.co.il שתתקבל עד ליום 28 באפריל 2019 (בשעה 12:00). אם לא תתקבל אצלנו הודעה כאמור עד מועד זה, תיחשבו כמסכימים להעברת המידע והפרטים. היקף ומטרות עיבוד הנתונים שלכם לא ישתנו עקב העברה הזו, כך שפדקס ימשיכו לעבד ולהשתמש בנתונים שלכם עבור אותה מטרה שעבורה הם סופקו לפליינג קרגו. ביחס למידע האישי שלכם, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של פדקס דרך הקישור להלן:
https://www.fedex.com/en-il/privacy-policy.html.
תודה על התחשבותכם. אנו מעריכים את הקשר העסקי בינינו ומצפים להמשך השותפות שלכם עם פדקס. באם יהיו לכם שאלות בכל הקשור לתוכן מכתב זה, אנא אל תהססו לפנות אלינו.
בכבוד רב,
אוולין כהן
מנכ"ל