יבוא הוא תהליך הכולל מספר שלבים וגורמים מקצועיים.
אנו ב-FedEx Express  מטפלים עבורך בכל שלבי השילוח, מהאיסוף בחו"ל ועד ההפצה אליך בישראל. השירות שאנו מציעים ללקוחותינו שירותי יבוא לישראל מדלת לדלת  (Door-to-Door) .

להלן פירוט שירותי יבוא המוענקים ללקוחותינו:

שם השירות תיאור השירות
(FedEx International Priority® (IP שירות הדגל של FedEx Express – שירות אקספרס ביבוא
(FedEx International Priority Freight® (IPF שירות אקספרס עבור משלוחים שמשקלם בין 68 ק"ג ל- 1,000 ק"ג לפריט (משקל העולה על 68 ק"ג או משלוח שהיקפו עולה על 330 ס"מ)
FedEx Inbound Collect הובלת אקספרס בתנאי קולקט ע"ח הנמען בישראל
(FedEx International Economy® (IE פתרון שילוח חסכוני עבור משלוחי יבוא עם דחיפות נמוכה יותר
(FedEx International Economy Freight® (IEF פתרון השילוח החסכוני למשלוחים ומטענים במשקל כבד בין 68 ק"ג ל- 1,000 ק"ג (משקל העולה על 68 ק"ג או משלוח שהיקפו עולה על 330 ס"מ)
(Pick-Up Request (RPI שירות "הבא לי"- הזמנת איסוף מחו"ל על ידי הלקוח המשלם בישראל
FedEx Dangerous Goods שירות אקספרס לשילוח חומרים מסוכנים

*התחייבות הזמנים אינה כוללת עיכובי מכס,ביטחון ועיכובים שאינם בשליטנו. יש לבדוק התחייבות מסירה ספציפית בהתאם ליעד ולמיקוד.


יבוא ושחרור מהמכס

 1. מהו יבוא?
  כל משלוח הכולל טובין או ניירת המגיע לישראל ממדינה אחרת.
 2. מהי חוקיות יבוא?
  אוסף החוקים והצווים המתירים, אוסרים או מתנים את היבוא לישראל במילוי מוקדם של תנאים נדרשים.משמע דרישה להנפקת אישור או רישיון יבוא ע"פ חוקי המכס (עמידה בתנאי צו יבוא חופשי).
 3. מתי נדרש הליך שחרור ממכס?
  כל משלוח שנכנס למדינת ישראל מחויב בהליך שחרור ממכס. סוג ההליך נקבע בראש ובראשונה בהתאם לערך המשלוח לצורכי מכס, כמו גם בהתאם לסוג הטובין במשלוח, ולמשקל המשלוח.
 4. מהם תהליכי השחרור השונים ומתי הם מתקיימים?
  הליך שחרור Low Value) LV) – שחרור משלוח בערך של עד $1,000.
  הליך שחרור High Value) HV) – שחרור משלוח בערך של מעל $1,000.
  החל מינואר 2018, לאחר עליית פרויקט שער עולמי במכס, כל משלוח משודר באופן פרטני למכס (שידור מסמכים וניירת סרוקה).
  לאחר שחרור המשלוח, תתקבל הצהרת יבוא (רשימון יבוא לשעבר).
 5. מה כולל ערך המשלוח?
  ערך המשלוח ביבוא מורכב מ- (CIF (Cost, Insurance, Freight
  * COST – עלות המוצר בלבד
  * INSURANCE – עלות ביטוח במידה והמשלוח מבוטח (אופציונלי)
  * FREIGHT – עלות הובלת המשלוח לארץ. מרכיב זה יכול להיות משולם על ידי השולח או על ידי המקבל בהתאם לתנאי העסקה ערך CIF משמש בסיס לחישוב המע"מ כשהוא חל על המשלוח. כאשר עלות המוצר שנרכש כוללת את דמי ההובלה ויש לכך תיעוד בחשבון המצורף למשלוח – המע"מ ישולם על ערך החשבון , ללא תוספת דמי הובלה. ביטוח אינו מרכיב חובה ולכן לא יתווסף לערך החשבון אלא אם המשלוח בוטח.
 6. מהו ערך ריאלי?
  ערך הטובין בשווי ערך ריאלי, כלומר ערך השוק האמיתי של הסחורה (Market Value). המכס רשאי לדרוש מיבואן את ערך השוק האמיתי של הסחורה ומחירון ספק ע"פ דרישה. המכס בנוסף רשאי לקבוע על פי שיקול דעתו הבלעדי את הערך הריאלי לצורך תשלום מיסי יבוא.
 7. תהליך עמילות המכס
  שירותי עמילות המכס המוענקים ללקוחותינו מוצעים בהתאם לסוג המשלוח, ערכו לצורכי מכס, והגורם המשלם (משלוח שההובלה עליו שולמה מראש בחו"ל נקרא משלוח יבוא PRE PAID, ומשלוח שהנמען בישראל משלם עבור ההובלה לחברת השילוח / בלדרות נקרא משלוח יבוא COLLECT).

 

הערות לתהליך

 • במידה שהמכס מחליט כי הוא מעוניין בבירור פרטני של המשלוח, בסמכותו לדרוש זאת לרבות הוצאות הבדיקה החלות על הלקוח.
 • אישורים ורישיונות- בהתאם לצו הייבוא החופשי ישנם סוגי טובין המחויבים באישורים ממשלתיים לצורך השחרור המכסי וביניהם רישיונות ייבוא, אישורי תקשורת, אישורי תחבורה, תקן, אישור שירות המזון הארצי ועוד  – באחריות הלקוח/ הנמען
 • ניירת אופציונלית – מסמכי העדפה (תעודות מקור) המקנים פטור או הקלות מכס בהתאם להסכם הסחר שיש למדינת ישראל עם מדינת המקור.
 • ביבוא אישי מסמכים אלו רלוונטיים מערך מוצר של $500 ומעלה.

 

מסמכי השילוח/ניירת יבוא

 • יש לוודא כי השולח ימלא בשטר המטען כתובת מדויקת של הנמען כולל פרטים עדכניים ליצירת קשר
 • הפרטים בשטר המטען צריכים להיות זהים לפרטים בחשבון הספק.
 • יש לוודא כי תאור הטובין בחשבון הספק מפורט וכולל:
 1. פירוט של כלל הטובין במשלוח כולל דגמים וארץ ייצור
 2. פירוט כמויות של כל טובין
 3. פירוט ערך של כל טובין במטבע זר

לעדכונים בנושאי יבוא בעקבות עליית מערכת שער עולמי בקרו בעמוד שלנו

*מיסים, עמלות ועלויות שחרור ממכס במשלוחי יבוא מסחרי

מדריך: מילוי טופס אלקטרוני לייפוי כח

למידע מלא אנא בקרו באתר רשות המיסים