לנוחיותכם ושימושכם להלן קישורים לעמלות ועלויות שחרור ממכס ליבוא אישי ויבוא מסחרי:

 

עמלות ועלויות שחרור ממכס במשלוחי יבוא אישי(לפני מע"מ)

עמלות ועלויות שחרור ממכס במשלוחי יבוא מסחרי(לפני מע"מ)

 

For your convenience, please see links to customs clearance fees and costs for personal and commercial import:

 

 Local IL Taxes, Customs Clearance Fees and Costs for personal import

 Local IL Taxes, Fees and Customs Clearance Fees and Costs for commercial import