Peak Surcharge

לאחרונה הודענו על חיוב נוסף זמני על כל משלוחי החבילות והמטענים הבינלאומיים של FedEx Express החל מ- 13 באפריל 2020 ועד להודעה חדשה.

החיוב הנוסף יחול על משלוחים בין מקורות ויעדים אלה ללא קשר למקום תשלום החשבונית, כלומר החיוב הנוסף הינו על משלוחי יצוא ועל משלוחי יבוא. 

יישמנו חיוב נוסף זה עקב המגבלות השונות שנובעות ממשבר הקורונה (COVID-19) במדינות ברחבי העולם. מגבלות אלה משבשבות את שרשרת האספקה הגלובלית. הן מגבילות את קיבולת המטען וגורמות לעלויות מצטברות נוספות. אנו מתאימים את פעילותנו התפעולית והמסחרית בהתאם, על מנת שנוכל להמשיך ולהעניק את סל השירותים שלנו בתקופה מורכבת זו.

בהתאם, החל מ -29 באפריל, עלות החיוב הנוסף של משלוחים בינלאומיים של FedEx Express שמקורם בסין יעלה מ- 1 דולר ארה"ב לקילו, ל- 2 דולר ארה"ב לקילו. עדכון זה יאפשר לנו להמשיך ולהעניק את רמת השירות הטובה ביותר, גם בתקופה זו.

עבור רוב המשלוחים היוצאים מסין, יעודכן החיוב הנוסף הזמני מ- 2 דולר ארה"ב ל- 1 דולר ארה"ב לקילו החל מ-22 ביוני 2020.

חיוב נוסף זה תקף עד להודעה חדשה. שאלות בנושא זה יש להפנות לנציג מכירות FedEx או לשירות הלקוחות שלנו.

 

החל מ-14 ביוני, 2021, החיוב הנוסף הזמני יוצג בחשבונית שלכם כ-‘Peak Surcharge’

 

עודכן ב-30 במאי, 2021

עבור רוב המשלוחים היוצאים מסין, יעודכן החיוב הנוסף הזמני מ- 1 דולר ארה"ב ל- 2 דולר ארה"ב לקילו החל מ-13 במאי 2020.

עבור רוב המשלוחים היוצאים מסין, יעודכן החיוב הנוסף הזמני מ- 2 דולר ארה"ב ל- 1 דולר ארה"ב לקילו החל מ-22 ביוני 2020.

עבור כל המשלוחים מאירופה ומדינות MEISA לארה"ב ולקנדה, סכום החיוב הנוסף יעלה מ-0.22 דולר ארה"ב ל0.55 דולר ארה"ב לק"ג החל מ-2 בנובמבר 2020.

עבור כל המשלוחים מאירופה ומדינות MEISA לארה"ב ולקנדה, סכום החיוב הנוסף הזמני לתקופת שיא יופחת מ-0.55 דולר ארה"ב ל-0.22 דולר ארה"ב לק"ג החל מ-28 בדצמבר 2020.

עבור משלוחי (IPF/IEF) Freight בין אירופה לארה"ב/קנדה נעלה את סכום Peak Surcharge מ-0.22 דולר ארה"ב ל-0.80 דולר ארה"ב לק"ג החל מ-14 ביוני, 2021.

 

עלות החיוב הנוסף (דולר ארה"ב לק"ג)

עלות החיובים הנוספים להלן מתייחסת למשלמים באירופה.

 

הערה: עבור משלוחי יצוא חל חיוב יצוא Peak Surcharge על פי מדינת/טריטוריית המוצא.

יצוא יעד
מקום המוצא אירופה ארה"ב/קנדה סין שאר מדינות העולם
אירופה – חבילה 0.22 0.22 0.22 0.22
אירופה – Freight 0.22 0.80 0.22 0.22
חיוב נוסף מינימלי לחבילה: 1 דולר ארה"ב למשלוח
חיוב נוסף מינימלי למשלוחי Freight (IPF/IEF)‏: 50 דולר ארה"ב למשלוח

 

הערה: עבור משלוחי יבוא חל חיוב יבוא Peak Surcharge על פי מדינת/טריטוריית המוצא.

יבוא מקום המוצא
יעד אירופה ארה"ב/קנדה סין שאר מדינות העולם
אירופה – חבילה 0.22 0.22 1 0.22
אירופה – Freight 0.22 0.80 1 0.22
חיוב נוסף מינימלי לחבילה: 1 דולר ארה"ב למשלוח
חיוב נוסף מינימלי למשלוח Freight (IPF/IEF)‏: 50 דולר ארה"ב למשלוח

 

בתוקף מתאריך: 14 ביוני, 2021

 

מדוע FedEx גובה חיוב נוסף במהלך משבר בריאות עולמי?

השיבושים וחוסר הוודאות בתעשיית המשלוחים העולמית העלו את העלויות שלנו. החיוב הנוסף הזמני יאפשר לנו להמשיך ולספק שירות בצורה יעילה ככל האפשר עד שתנאי השוק העולמיים יחזרו לשגרה.

כמה זמן ישאר החיוב הנוסף בתוקף?

עד להודעה חדשה. נשוב ונעריך את עלות החיוב הנוסף הזמני באופן שוטף. תנאי השוק משתנים במהירות כתוצאה מנגיף הקורונה. בראש מעייננו להמשיך ולספק את השירות הטוב ביותר האפשרי ללקוחותינו בתקופה זו של אי ודאות ועליית מחירי השירות. החיוב הנוסף הזמני יאפשר לנו לעשות זאת.